Trasside projekteerimine

GPK Partnerid OÜ tegeleb kinnistusiseste ja alevike ning linnade vee- ning kanalisatsioonitrasside projekteerimisega.