GPS mõõdistamine

Teostame objektide mõõdistamist ja mahamärkimist GPS-i või elektrontahhümeetri abil.

GPS mõõdistamise eeliseks on kiire ja täpne andmete kogumine.

Teostame:

  • 2D topogeodeetilisi maamõõdistusi
  • 3D digitaalseid pinnareljeefmudeleid