Detailplaneeringud

Planeeringutest koostab GPK Partnerid OÜ detailplaneeringuid.
GPK Partnerid OÜ omab detailplaneeringute vallas kogemust juba aastast 2003.
Tuntumad detailplaneeringute tellijad on Elisa Eesti AS, BVL Kapital, Kodumaja AS.
GPK Partnerid teeb ka 3D vaateid detailplaneeringust vastavalt kliendi soovitud vaatenurgast.

Detailplaneeringust endast:

  • Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna osa kohta.
  • Detailplaneeringu koostamine on loominguline tegevus, mis saab alguse kellegi soovist midagi ehitada, st soovist investeerida ja sellest kasu saada.
  • Sellest, missugust planeeringulahendust eelistada, oleneb samas väga oluliselt ka detailplaneeringu elluviimiseks tehtud investeeringute tulukus. Seetõttu on detailplaneeringul ka majanduslikud tagajärjed.

Detailplaneering on:

  • looming, mille eesmärk kavandada toimiv ja esteetiliselt täisväärtuslik keskkond,
  • õigusakt, mis peab tagama erinevate huvide tasakaalustatud arvestamise,
  • investeerimiskava, mis peab tagama majanduslikult mõistlikud lahendused ning optimaalse tulukuse investeerijale.

Mis on detailplaneering, kellele ja milleks on seda vaja?  Loe edasi siit!

Detailplaneeringu koostamise kohustuslikkus  Loe edasi siit!