Valik tehtud töödest

2018

Soomes:

 • Perniös Maitohuhta laudakompleksi ehitusgeodeetilised tööd
 • Ylanes Lüpsikarjalauda laienduse vundamendi ehitusgeodeetilised tööd

Rootsis:

 • Stockholmis Byxfickan 12 korruselise korterelamu ehitusgeodeetilised tööd
 • Stockholmis Kärrliljan 4 korterelamu ehitusgeodeetilised tööd
 • Örebros Lidl logistikakeskuse ehitusgeodeetilised tööd

Eestis:

 • Koksvere teraviljakuivati ehitusgeodeetilised tööd
 • Tartumaal Mõraoja 7 VKT detailplaneering
 • Tartus Uus tn 21, Uus tänav T1 ja Pikk tänav T50 piiride muutmine
 • Tartus Aeru tn1 ja Klaose tn 4 teostusmõõdistused ja ehitusgeodeetilised tööd
 • Viljandimaal Mangeni laudakompleksi geoaluse koostamine
2017

Rootsis:

 • Stockholmis Tube kortermaja ehitusgeodeetilised tööd
 • Grumsis Billerudkorsnäs tselluloosi tehase ehitusgeodeetilised tööd
 • Katrineholmis Serverite hoone soklipaneelid ehitusgeodeetilised tööd

Eestis:

 • Võrumaal ELA190 sidekaabli projekteerimise geoalus
 • Jõgeva linna gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Tartumaal Kanarbiku tn 6 vundamendi ehitusgeodeetilised tööd
 • Mäe katastriüksuse detailplaneering
 • Tartu Raatuse tn 85 ehitusgeodeetilised tööd (vaiad, vundamendid, korrused) ja teostusmõõdistused
2016

Rootsis Stockholmis:

 • 79 & Park eksklusiivse kortermaja ehitusgeodeetilised tööd
 • Sundbyberg linnaosas Löparen kortermajade vundamentide ehitusgeodeetilised tööd
 • Bromma Tracks kortermajade ehitusgeodeetilised tööd

Eestis:

 • Valgamaal ELA100 II ja III etapi sidekaabli projekteerimise geoalus
 • Kõo viljakuivati ehitusgeodeetilised tööd
 • Sõmerpalu alajaama ehitusgeodeetilised tööd
2015
 • Valgamaal Ela-087 sidekaabli geoalus.
 • Otepää vineertööstustehase laiendus, hoonete ja vundamentidega seotud geodeetilised tööd.
 • Tartus Ringtee tn 43a hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd.
2014
 • Ülenurme vallas Mäku ja Tamme maaüksuste ning lähiala tehnovõrkude ja tee projekt
 • Valga linna vee- ja kanalitorustike mm+teo
 • Tartus Õnne tn (lõigus Tähe tn – Võru tn) vee- ja sademeveetorustiku projekt
 • Elva Reoveepuhastusjaam välistorustike teostus ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tsura talu veiselaut hoonete ja vundamentidega seotud geodeetilised tööd
 • Kantküla viljakuivati hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Ringtee 35b Solarbalti laohoone hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tiksoja saekaater tsehh 5 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tartus Ringtee tn 78 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
2013
 • Põltsama aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tõrva linna vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Sillamäe side- ja elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Kalana lauda hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Avinurme farmi hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Loksa veetoru teostus
 • Kohtla-Jarve mikrorajoon Põhja osa geoalus
 • Adavere vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Luunja vallas Oja kinnistu jagamine
2012
 • Elva ja Vissi aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Koeru aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tamsalu piirkonna vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Väimela aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Viru-Nigula vee-, kanali- ja sademeveetorustiku projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tõrva alajama ja Helme Graanuli side ja elektrikaabli mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tamsalu linna tänavate rekonstrueerimistööde mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Nõo gümnaasiumi hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Sadala piimafarmi hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
2011
 • Türi linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Antsla linna tänavate asfalti teostusmõõdistus
 • Sõmeru aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Haljala aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Kohtla-Järve piirkonna veemagistraaltoru mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tartu linnas Kungla tn ja Väike kaar tn vee-, kanali- ja sademeveetorustiku projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tartus Fortuuna tn 32 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Põlva alajaama vundamentide ja poltide teostus
 • Türisalu külakeskuse detailplaneering
 • Tabasalu keskuse II etapi detailplaneering
2010
 • Rõngu valla ja Rannu valla vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Elva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Võsul Palmse Metalli asfaltplatside teostusmõõdistus
 • Antsla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Haljala aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tartus Tähe tn lõigus Sepa-Aardla ja Sirbi tänava lõigus Tähe-Vasara toorveetorustiku ja sadekanalisatsiooni projekteerimine
 • Tartus Riia ja Sanatooriumi tänava vee- ja kanali projekteerimine
 • Tartus Jaama 165, 169 detailplaneering
2009
 • Emajõe ja Võhandu jõe valgala VMP Ülenurme aleviku ja Tõrvandi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tartus Laia ja Vabaduse tänava ristmiku ning silla äärekivide, platside mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Räpina linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Misso vallas Kivi kü ja lähiala detailplaneering