Maamõõdutööd aastast 2003

Trasside projekteerimine

GPK Partnerid OÜ tegeleb kinnistusiseste ja alevike ning linnade vee- ning kanalisatsioonitrasside projekteerimisega.

Hinnapäring

 

Kinnitus