Maamõõdutööd aastast 2003

Suuremad teostatud tööd

2015

 • Valgamaal Ela-087 sidekaabli geoalus.
 • Otepää vineertööstustehase laiendus, hoonete ja vundamentidega seotud geodeetilised tööd.
 • Tartus Ringtee tn 43a hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd.

2014

 • Ülenurme vallas Mäku ja Tamme maaüksuste ning lähiala tehnovõrkude ja tee projekt
 • Valga linna vee- ja kanalitorustike mm+teo
 • Tartus Õnne tn (lõigus Tähe tn – Võru tn) vee- ja sademeveetorustiku projekt
 • Elva Reoveepuhastusjaam välistorustike teostus ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tsura talu veiselaut hoonete ja vundamentidega seotud geodeetilised tööd
 • Kantküla viljakuivati hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Ringtee 35b Solarbalti laohoone hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tiksoja saekaater tsehh 5 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Tartus Ringtee tn 78 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd

2013

 • Põltsama aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tõrva linna vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Sillamäe side- ja elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Kalana lauda hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Avinurme farmi hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd
 • Loksa veetoru teostus
 • Kohtla-Jarve mikrorajoon Põhja osa geoalus
 • Adavere vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Luunja vallas Oja kinnistu jagamine

2012

 • Elva ja Vissi aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Koeru aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tamsalu piirkonna vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Väimela aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Viru-Nigula vee-, kanali- ja sademeveetorustiku projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tõrva alajama ja Helme Graanuli side ja elektrikaabli mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tamsalu linna tänavate rekonstrueerimistööde mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Nõo gümnaasiumi hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Sadala piimafarmi hoonete, vundamentide ja platsidega seotud geodeetilised tööd

2011

 • Türi linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Antsla linna tänavate asfalti teostusmõõdistus
 • Sõmeru aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Haljala aleviku vee- ja kanali mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Kohtla-Järve piirkonna veemagistraaltoru mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tartu linnas Kungla tn ja Väike kaar tn vee-, kanali- ja sademeveetorustiku projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tartus Fortuuna tn 32 hoone ja vundamendiga seotud geodeetilised tööd
 • Põlva alajaama vundamentide ja poltide teostus
 • Türisalu külakeskuse detailplaneering
 • Tabasalu keskuse II etapi detailplaneering

2010

 • Rõngu valla ja Rannu valla vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Elva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Võsul Palmse Metalli asfaltplatside teostusmõõdistus
 • Antsla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Haljala aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine koos geoaluse koostamisega
 • Tartus Tähe tn lõigus Sepa-Aardla ja Sirbi tänava lõigus Tähe-Vasara toorveetorustiku ja sadekanalisatsiooni projekteerimine
 • Tartus Riia ja Sanatooriumi tänava vee- ja kanali projekteerimine
 • Tartus Jaama 165, 169 detailplaneering

2009

 • Emajõe ja Võhandu jõe valgala VMP Ülenurme aleviku ja Tõrvandi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Tartus Laia ja Vabaduse tänava ristmiku ning silla äärekivide, platside mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Räpina linna vee- ja kanalisatsioonitorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistus
 • Misso vallas Kivi kü ja lähiala detailplaneering