Maamõõdutööd aastast 2003

Litsentsid

GPK Partnerid OÜ juhtimissüsteemi ülesehitus lähtub ISO 9001:2008 standardi nõuetest

GPK Partnerid OÜ litsentsid:

Tegevusala Registri Nr. Kuupäev
 Geodeetilised ja kartograafilised tööd 560 MA 28.09.2005
 Maakorraldustööd 569 MA-K 23.10.2006
 Ehitusgeodeetilised- ja Geoloogilised uuringud EEG000030 12.08.2005
 Ehitamine EEH004537 15.12.2009
 Projekteerimine EEP001761 15.12.2009
 Ehitusjuhtimine EEJ002160 15.12.2009
 Omanikujärelvalve EEO002097 15.12.2009

 

Kutsetunnistus