Maamõõdutööd aastast 2003

Milleks on vaja geodeesiat?

Geodeesia tähendab kõige laiemas mõttes teadust Maa pinna mõõdistamisest ja selle kaardistamisest. Varasematel aegadel ei teadvustanud tavainimesed geodeesia mõistet ja tähendust. Teati ainult maamõõtjaid ja neidki seostati ainult katastri mõõdistamisega. Tegelikult pakub geodeesia tänapäeval märksa suuremaid võimalusi kui pelgalt katastri mõõdistamine.

Põhiliseks geodeesia rakenduse viisiks on tänapäeval Eestis järgmised harud:

Geodeetiline alusplaan, ehk geoalus

Geodeetiline alusplaan e. geoalus on kõikvõimalike projektide alustamise nn vundamendiks.
Geodeetilise alusplaani tegemiseks mõõdistatakse kõik maa peal nähtavad objektid (puud, hooned, teed jne), kõlvikud (põld, mets, kraav jne) ning samuti maa-alused objektid (maakaablid, vee- ja kanalitrassid jne).
Mõõdistustulemustest koostatakse mõõtkavaline plaan, kuhu on peale kantud kõik mõõdistatud objektid koos kõrgusarvudega.  Seejärel liigub plaan projekteerija kätte, kes lisab plaanile uued ehitised, rajatised ja kommunikatsioonid ning seejärel võib alata uute objektide ehitus.

Geoalus

Geoalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodeetiline mahamärkimine

Pärast projekti valmimist alustatakse objektil ehitustegevust. Selleks, et kõik trassid, rajatised ja ehitised saaksid just sinna, kuhu projekteerija need kavandas, tuleb need loodusesse projekti järgi maha märkida. Kõige täpsemat tööd nõuab hoone vundamendi mahamärkimine. See tegevus on just väga oluline tiheasustusega aladel, kus on niigi vähe maad ning oluline, et ehitus ei läheks oma tööpiirkonnast välja nn „naabrimehe“ maale.
Loomulikult mängib suurt rolli mahamärkimise juures ka õigete kõrguste paigaldamine objektile, et ikka kanalisatsioon ära voolaks ja majad ning teed saaksid õige kõrguse peale.

Projekt

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodeetiline teostusmõõdistus

Teostusmõõdistuse all mõeldakse ehitatud trasside, rajatiste, vundamentide, teede jne ehitusjärgset mõõdistamist, mille käigus saadakse mõõdistatava objekti asukoht ja kõrgus. Antud mõõdistuse käigus saab ka hinnata, kui täpselt vastab ehitus varem valmistatud projektile. Eriti suur roll teostusmõõdistusel on hoonete ehitusel (vundamendi teostusmõõdistus), kus kõik detailid peavad omavahel kokku sobima ja möödalaskmisi tuleks vältida.
Tuleviku silmas pidades on teostusmõõdistust veel rohkem vaja selleks, et teada, kuhu sai ehitatud just maa-alused kommunikatsioonid. See aitab hiljem välja selgitada täpse asukoha ja kõrguse, juhul kui peaks tekkima mõni avarii või tehakse antud piirkonnas kaevetöid selleks, et mitte ära lõhkuda olemasolevaid trasse, samuti on teostusmõõdistus heaks aluseks uute projektide koostamisel.

Teostusmõõdistus

Teostusmõõdistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodeesia seosed

Geodeesia seosed